Giỏ hàng

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG

-Lập kế hoạch kinh doanh/kế hoạch công tác theo tuần, tháng, quý, năm và thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

-Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng. Lưu giữ và thuộc tất cả khách hàng được giao. Thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng với từng đại lý.

-Hằng ngày: đến các đại lý/khách hàng theo tuyến hoặc theo kế hoạch đã được Trưởng bộ phận duyệt để: chăm sóc khách hàng, liên hệ đặt hàng, sắp xếp trưng bày hàng hóa, cập nhật giá đối thủ, sản phẩm đối thủ, cập nhật các chương trình khuyến mãi của đối thủ và khách hàng.

-Cập nhật và hiểu rõ về đối thủ cạnh tranh: giá cả, hàng mới, chương trình khuyến mãi. Hằng tháng báo cáo cho Trưởng bộ phận về đối thủ cạnh tranh.

-Tìm hiểu và báo cáo cho cấp trên nguyên nhân khi có những doanh thu tăng, giảm đột biến.

-Chủ động đề xuất và xây dựng các chương trình khuyến mãi nhằm thúc đẩy doanh số hoặc giải quyết hàng bán chậm tại khu vực được giao phụ trách

-Tìm kiếm, mở đại lý/khách hàng mới tại khu vực được giao phụ trách

-Phối hợp cùng Trưởng bộ phận đàm phán gia hạn hợp đồng cũ hoặc đàm phán hợp đồng với khách hàng mới

-Hỗ trợ kế toán thu hồi công nợ, thu tiền hàng, ký hóa đơn - chứng từ - phiếu xuất, đối chiếu công nợ...

-Giải quyết các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận

- Có thể đi công tác tỉnh

☎ 0852.795.605 -0945.452.190

📩 phcns@ovivina.com

Facebook Zalo Top